112-nödtelefoner i Helsingborg

Nödtelefoner

Helsingborgs stad tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit ytterligare ett steg för att öka tillgängligheten genom att köpt in tio nödtelefoner 112 som kommer placeras ut på strategiska platser i samhället.

Placeringen som valts för de tio första 112-nödtelefonerna är brandstationer, kommunens service och trygghetspunkter och andra strategiska platser med prioriteringen utifrån befolkningstäthet för att täcka Helsingborgs geografiska yta på bästa sätt.

SOT-punkt, Service och trygghetspunkt

Nödtelefonerna är placerade i ett rött skåp märkt med 112. Öppnas luckan går det ett larm till SOS Alarm. Vid ett nödläge öppnas luckan, luren lyfts och anropningsknappen trycks in och kort därefter är du i kontakt med 112-opertören.
Samtalet sker på samma sätt som via en mobiltelefon (duplexsamtal). Det finns en tydlig instruktion inuti skåpet hur ett nödsamtal ska göras. Kommunikationen sker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Rakel-nät som har en hög tillgänglighet även vid strömavbrott. Samtalet kopplas till SOS Alarms nationella 112-mottagning, vilket innebär att du kan larma både räddningstjänst, ambulans och polis från nödtelefonerna.

Du kommer via en karta och ytterligare beskrivning hitta placeringarna av våra nödtelefoner på www.helsingborg.se och www.rsnv.se. Gå i förväg in och titta var de närmsta larmpunkterna finns och skriv gärna ut kartan och placera den på ett lämpligt ställe. Ett strömavbrott kan också innebära att internet går ner och att denna information därmed inte är tillgänglig när det krisar och du behöver komma i kontakt med 112.