Tillgänglighet för rsnv.se

Denna redogörelse kommer att uppdateras under hösten eftersom vi bytt plattform är många av problemen lösta genom det. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur rsnv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rsnv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och filmer

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydlig beskrivning.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Färger

 • Det finns texter, fält och knappar som har färger som kan vara svåra att se.
 • Länkar urskiljs med enbart färg.

Länkar, titlar och etiketter

 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Placering och beskrivning av ingångar i menyer är inte alltid konsekvent.

Navigera utan mus

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • Nytt innehåll som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord.
 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte alltid logisk.
 • Fokus gör ibland att vissa element öppnas utan att användaren vill det.

Skärmläsare och andra hjälpmedel

 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Visuellt ser text ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Hård radbrytning finns vilket kan störa uppläsningen för skärmläsaranvändare.
 • Rubriker saknar rätt rubriknivå vilket kan försvåra navigering.
 • Koden validerar inte och innehåller fel kopplade till tillgängligheten.
 • Externt innehåll i så kallade Iframes saknar tydlig titel.
 • Inmatning i ett fält gör att något oväntat händer.

Formulär

 • Kryssrutor och knappval är inte grupperade.
 • Fel är svåra att upptäcka och användaren får inte hjälp att identifiera de.
 • Det saknas etiketter till fälten.
 • Användaren får inget automatiskt stöd vid inmatning.

Förstoring och skärm

 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december  2022

Vi har under hösten 2022 implementerat en ny version av vår hemsida som ska lösa många av de ovanstående problemen. Tillgänglighetsanalysen kommer därför att uppdateras.

Oskäligt betungande anpassning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service under tiden som vi arbetar med att uppdatera webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks AB har gjort en oberoende granskning av rsnv.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14 december 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2022.

Fick du hjälp av informationen på sidan?