För dig som bevittnat en olycka eller allvarlig händelse

Alla människor reagerar olika på att vara vittne till en olycka eller en allvarlig händelse. Reaktioner kan uppstå direkt, en tid efter händelsen eller inte alls, beroende på händelsens karaktär.

Akuta reaktioner

Under de första timmarna eller dagarna efter en olycka eller extrem händelse kan du uppleva en stark känsla av overklighet. Tidsuppfattningen kan förändras och det du har varit med om kan upplevas som en dröm, och du kan ha svårt att tro att det verkligen har hänt. Det är också vanligt att känslan av overklighet upplevs parallellt med en frånvaro av starka känslor. Detta kan leda till självförebråelser för att du under händelsen inte kände mer än du gjorde, och att du inte känner mer den närmaste tiden efter.
Du kan ha svårt att somna, sova oroligt eller vakna ofta. Även mardrömmar förekommer. Du kan känna dig otrygg och ha svårt att vara ensam. Med tiden kan bilder och känslor av återupplevande av händelsen tränga sig på.
Besvär som skakningar, svettningar, huvudvärk, illamående, trötthet och spänningar kan uppstå. Överkänslighet i form av irritation och ilska är också vanligt.

Dessa reaktioner är fullt normala att uppleva under och efter en olycka eller extrem händelse. Det är vanligt att man upplever ett förändrat medvetandetillstånd som innebär att man tar in, bearbetar och lagra information annorlunda än vanligt.

Efterreaktioner

Efterreaktioner kan komma efter olika lång tid efter att man har varit med om en olycka eller extrem händelse, eller inte alls. Den vanligaste reaktionen är ofta påträngande synintryck eller minnen från händelsen. Minnena kan uppkomma både i vaket tillstånd och under sömn. Andra efterreaktioner kan vara:

• Ångest och rädsla
• Minnes- och koncentrationssvårigheter
• Sömnstörningar och trötthet
• Skuld och självförebråelser
• Nedstämdhet och sorg
• Irritabilitet och ilska
• Minnen och känslor från tidigare svåra händelser återkommer och återupplevs
• Störningar i relationer till andra

Vad kan du göra själv?

• Tala med andra om det du varit med om. Utnyttja det stöd som arbetskamrater, familj och vänner kan ge
• Undvik alkohol och lugnande mediciner
• Var gärna fysiskt aktiv
• Återgå till ditt arbete och rutiner så fort som möjligt

När behöver du hjälp?

Om du uppvisar något av följande bör du eller ni överväga att söka professionell hjälp
• Om efterreaktionerna efter en längre tid inte avtar utan är oförändrade eller blir starkare
• Om du inte fungerar i arbetet eller i privatlivet
• Om du inte är dig lik, eller genomgår en personlighetsförändring
Kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård!

Telefonnummer

  • SOS Alarm (ej akut) 040-676 98 00
  • Socialjour (dagtid) 042-10 64 56
  • Jourhavande präst nås via SOS 112
  • Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
  • Polisens växel 114 14
  • Räddningstjänstens växel (vid tekniska frågor) 010-219 00 00

Fick du hjälp av informationen på sidan?