Om det börjar brinna

Det är viktigt att göra allt du kan för att förebygga bränder. Vi rekommenderar först och främst brandvarnare, men även brandfilt och en pulversläckare på minst sex kilo. Om olyckan är framme finns det några viktiga saker att tänka på.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Om det brinner hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din  lägenhet! Ring 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

I Sverige är lägenheter utformade så att en brand inte ska kunna spridas mellan bostäder inom 60 minuter vid brand. Kravet att förhindra brandspridning gäller både bjälklag (tak/golv) och väggar mellan bostäder. En brand som sprids ut genom fönstret i den branddrabbade lägenheten ska heller inte kunna spridas längs fasaden till grannlägenheter eller till lägenheter på annat våningsplan. Byggnaden kan vara utförd med olika material och med olika byggteknik. Oavsett val av teknik och byggnadsmaterial ska utformningen vara sådan att brandspridning förhindras.

Om man går ut i ett rökfyllt trapphus finns allvarlig risk att man skadas eller till och med omkommer (det har inträffat flera tragiska dödsfall av detta slag i Sverige). Brandröken i trapphuset kan vara mycket giftig. Röken kan göra att man blir medvetslös, att man får svårt att orientera sig eller att man blir ”förgiftad” och av den anledningen inte klarar att ta sig hela vägen ut till det fria.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet eller i ditt hus – ta dig ut och stäng ytterdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Rädda, varna, larma, släck

Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Brand på spisen

Om du upptäcker att kastrullens innehåll har börjat brinna släcker du snabbast genom att lägga på locket. Släck aldrig en brand på spisen med vatten. Brinnande fett riskerar att slungas omkring på ett explosionsartat sätt. Om branden på spisen är mera omfattande är brandfilten ett bra hjälpmedel.  Om branden redan spridit sig upp till köksfläkten måste du använda brandsläckaren.

Brand i möbler eller gardiner

Om det börjat brinna i en soffa eller ett bord är brandfilten ett bra hjälpmedel. Är branden mera omfattande kan du använda handbrandsläckaren. En brand i en gardin upplevs som stor, men blir mindre och mer lätthanterlig om du drar ner den på golvet. Släck den med brandfilten eller vatten.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder gäller det att handla snabbt.

  • Lägg snabbt ner personen på marken.
  • Kväv branden med en brandfilt eller vad som finns tillhands.
  • Lägg på brandfilten från huvudet och neråt så att lågorna inte slår upp mot personens ansikte.

Om det brinner i dina egna kläder bör du slänga dig ner på marken, rulla runt och skydda ansiktet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?