Värdegrund

Vår värdegrund beskriver det som vår verksamhet står för. Våra värdeord präglar den inre verksamheten men även våra relationer och alla våra möten med medborgare och andra organisationer.

Vår värdegrund och våra profilord ska prägla all verksamhet och alla relationer såväl inom som utanför förbundet.

 

Öppenhet

Vi är en öppen organisation som värderar alla lika och sät­ter människan i fokus. Vi är öppna och ärliga mot varandra och mot dem vi möter. I allt vi gör finns medborgarens bästa i tankarna.

Professionalism

Vi fullföljer våra uppdrag genom handlingskraft, egna initiativ och tydlig kommunikation. Vi tränar och tar till vara på erfarenheter för att vara skickliga, effektiva och ge rätt hjälp i rätt tid.

Bra bemötande

Vi visar omtanke och empati mot alla vi möter. Kollegor och medborgare ska kunna lita på och känna sig trygga med oss. För oss är inga frågor dumma eller för små.

Fick du hjälp av informationen på sidan?