Samlingslokaler

”Samlingslokal” är ett byggnadstekniskt begrepp för en lokal som är avsedd för fler än 150 personer där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom.

Exempel på samlingslokaler är biografer, teatrar, kyrkor, butiker, restauranger, stationer och sportanläggningar.

En aula eller matsal på en skola eller ett företag räknas normalt inte som samlingslokal, men om skolan eller företaget hyr ut sina lokaler till utomstående och dessa är fler än 150, så räknas även dessa lokaler som samlingslokaler. En samlingslokal kan också bestå av flera lokaler i en och samma brandcell. Då ska antalet personer i hela brandcellen räknas samman och fortfarande är det 150 personer som är gränsen.

Större krav på brandskyddet

För en samlingslokal är kraven på brandskyddet högre än för andra lokaler, eftersom det kan finnas många personer i lokalen som inte kan förväntas vara bekanta med lokalen, dess risker och utrymningsvägar. Den som äger lokalen har heller inte samma kontroll på vilka som vistas i lokalen och vilken förmåga de har att utrymma.

Utrymningslarm

En samlingslokal ska ha ett utrymningslarm. I samlingslokaler där alkoholservering förekommer, exempelvis nattklubbar, ska utrymningslarmet kunna aktiveras av ett automatiskt brandlarm som har rökdetektorer i alla utrymmen.

Brandlarmet ska vara utformat enligt Brandskyddsföreningens rekommendationer SBF 110 och utrymningslarmet enligt Brandskyddsföreningens skrift Rekommendationer utrymningslarm.

Om det kan vistas mer än 300 personer i samlingslokalen måste utrymningssignalen bestå av ett talat, förinspelat meddelande. Ljudanläggningen måste vara elektroniskt övervakad i hela sin längd till högtalaren, varför det sällan är möjligt att koppla utrymningssignalen till en annan ljudanläggning.

För att utrymningslarmet inte ska bli överröstat måste musikanläggning eller annan ljudanläggning automatiskt brytas vid larm. Även rökmaskiner, pyroteknik och andra effekter ska automatiskt brytas vid larm och den vanliga belysningen tändas.

Nödbelysning vid strömavbrott

I en samlingslokal, i utrymningsvägarna och utomhus utanför utrymningsvägarna ska det finnas nödbelysning som tänds vid strömavbrott.  En nödljusarmatur ska vara ansluten till samma gruppsäkring som den vanliga belysningen där nödljusarmaturen är monterad. På så sätt tänds nödbelysningen även om det enbart är en enskild säkring som löst ut.

Nödbelysningen ska ha batterier eller annan nödström som kan ge ljus i minst 60 minuter.

Bredare utrymningsvägar

Hur breda utrymningsvägarna ska vara beror på hur många utrymningsvägar det finns och hur många personer som får vistas i lokalerna, men en regel är att en utrymningsväg från en samlingslokal aldrig får vara smalare än 1,20 meter.

Ytskikt

Ytskikt är det yttersta lagret på en vägg eller ett tak. Exempel på godkända ytor är normal målning (med rätt färg) på obrännbart underlag, exempelvis gips, tegel eller betong. Trä som inte är brandskyddsbehandlad är inte godkänd. Tapet är normalt inte godkänt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?