Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna från bostäder och mindre kontor, förutsatt att högst 15 personer utrymmer denna väg från brandcellen. Dokumentet beskriver förutsättningarna för att utrymning ska kunna ske med hjälp av Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Informationen berör byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, förvaltare och andra personer som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg och/eller en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon eller bärbara stegutrustning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?