Föreståndare brandfarlig vara

Utbildningen är avsedd för personer som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Efter avslutad utbildning ska deltagarna erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Kurslängd:

7,5 timmar

Kurstillfällen:

Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle

Max antal:

20 personer

Kursens innehåll:

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor

Kursen uppfyller lagkraven för en föreståndare för brandfarliga varor.

Bokning görs via Brandskyddsföreningen

Fick du hjälp av informationen på sidan?