Brandutbildningar

Person som släcker en brand i ett kar under en övning

Att vara med om en brand på nära håll är en omskakande upplevelse. Därför är det väldigt viktigt att vara förberedd och veta hur man ska agera på rätt sätt även om situationen kan upplevas som stressig och kaotisk.

I våra olika brandutbildningar får kursdeltagarna lära sig att förebygga brandrisker och lära sig hur man ska agera om olyckan ändå är framme. Våra utbildningar varvar teoretiska pass med praktiska övningar för att ge deltagarna så många verktyg som möjligt för att kunna förebygga och hantera en brand.

Vi har även möjlighet att förevisa olika brandförlopp i vår brandsal eller ute på våra övningsanläggningar. Att se och uppleva ett brandförlopp på riktigt under säkra förhållanden skapar erfarenheter som är nyttiga ha med sig om det värsta skulle inträffa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?