Safe skills

Varje brand är en berättelse

SAFE SKILLS är ett treårigt projekt lett av Räddningstjänsten Skåne Nordväst med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden.

Målet med projektet är att öka riskmedvetenhet hos unga och därmed skapa trygga ungdomar. Detta görs i projektet med en upplevelsebaserad utställning om de största riskerna och betydelsen av trygghet för unga i samhället i dag.

Riskerna som utställningen utgår ifrån är brand, grupptryck, otrygga miljöer, missbruk, sociala medier, psykisk ohälsa och brottslighet.

I samarbete med Helsingborgshem kommer utställningen att dyka upp i tomma lägenheter i olika områden runt om i Helsingborg. Dit kommer skolklasser från närområden att komma och få undersöka olika risker till varför en brand kan ha uppstått. Efter utställningen får lärare tillgång till ett framtaget pedagogiskt material för att diskutera vidare med eleverna hur de kan undvika risker och känna sig trygga.

Läs mer och följ projektet på safeskills.rsnv.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?