Är du bekymrad över någons brandsäkerhet?

Någon som håller en äldre persons händer

De flesta bränder där människor omkommer sker i bostaden. Statistik visar också att risken för att omkomma vid brand är högre för äldre, men betydligt högre i åldersgruppen 80 år eller mer. En majoritet av de som omkommer vid brand är ensamstående och det är också vanligt att personer som omkommer vid brand har druckit alkohol.

Nästan en tredjedel av dödsbränderna beror på rökning. En annan vanlig orsak till brand är glömd spis. Statistik visar också att en majoritet av de som omkommer i bostadsbränder saknar en fungerande brandvarnare.

Vårt mål är att alla ska ha ett bra brandskydd, som är anpassat efter just dig och dina behov, i syfte att rädda liv och förhindra allvarliga skador om olyckan är framme.

Vad kan man som anhörig eller närstående göra för att förebygga och förbättra någons brandskydd?

Den grundläggande brandskyddsutrustningen som alla bör ha är brandvarnare i tillräcklig omfattning, handbrandsläckare och brandfilt. Här kan du läsa mer om brandsäkerhet i hemmet.

Utöver det kan det finnas personer som har riskbeteenden som gör att de behöver ha ett utökat brandskydd. För att ta reda på vilka extra åtgärder som kan hjälpa just dig, en anhörig eller närstående kan du börja med att gå igenom checklistan nedan.

Checklistan

Under varje avsnitt beskrivs kortfattat åtgärder som kan införas för att förbättra brandsäkerheten utifrån de frågor som tagits upp i avsnittet.

Du kan kontakta oss om du vill få hjälp med att göra en bedömning av någons riskbeteenden eller få personlig rådgivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?