Båstad

På station Båstad arbetar RIB anställd personal(Deltidsbrandmän). Dessa personer har ett ordinarie arbete men rycker in vid larm de veckor man har beredskap.
Styrkeledaren har med sig FIP/befälsbil under beredskapsveckan. Vid larm tar det sig direkt till olycksplatsen vilket gör att vi snabbare når drabbad.

Kontakt

Postadress:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Station Båstad
Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg

Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, Båstad

Resurser

1 Släckbil
1 Tankbil
1 Personbil (används vid sjukvårdslarm)
1 ATW (Terrängfordon)
1 Båt
1 FIP/Befälsbil

Personal

1 Styrkeledare + 4 brandmän

Fick du hjälp av informationen på sidan?