Tillfällig övernattning

Vid till exempel idrottstävlingar är det vanligt att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Brandskyddet i sådana lokaler är inte anpassat till att folk ska sova där och därför är det viktigt att lokalerna är säkra ur brandsynpunkt om människor ska övernatta.

Övernattningar i dessa lokaler anmäls till räddningstjänsten senast 3 arbetsdagar innan övernattningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?