Intelligenta nycklar

Ett steg in i framtiden med intelligenta nycklar till fasadskåp för automatiska brandlarm

Bakgrund

Verksamheter som har ett automatiskt brandlarm kopplat till SOS Alarm har ett fasadnyckelskåp där byggnadens huvudnycklar förvaras. Låscylindern i fasadskåpet är unik och det är endast räddningstjänstens personal som har tillgång till cylindern. Nuvarande låssystem är omodernt och vid en försvunnen nyckel skulle samtliga låscylindrar i alla fasadnyckelskåp behöva bytas ut till stora kostnader.

Intelligenta nycklar

För att öka säkerheten kommer det mekaniska nyckelsystemet att bytas ut till ett låssystem med intelligenta nycklar. Systemet innebär att nyckeln aktiveras vid larm och är aktiv under en kort begränsad tid vid insatsen. Därefter tappar nyckeln sin aktivering och därmed även tillgång till objektet. En annan fördel är att både nyckelns och cylinderns aktiviteter är spårbara. Via aktivitetsloggen i systemet framgår det var nyckeln använts och vilka nycklar som öppnat låscylindern. Detta skapar en ökad säkerhet för både verksamheten och räddningstjänsten.

Låscylindern i det intelligenta systemet behöver ingen extern strömförsörjning eller uppkoppling mot internet. Batteriet i nyckeln strömförsörjer cylindern vid öppningstillfället, vilket medför att systemet fungerar både vid strömavbrott och bortfall av internet.

Räddningstjänsten äger det intelligenta nyckelsystemet som omfattas av programvara, uppdateringsenhet, aktiveringsenhet och nycklar medan fasadnyckelsskåpet inklusive cylindrar och två objektsspecifika nycklar ägs av fastighetsägaren.

Bytet till intelligenta nycklar kommer innebära att objektsägaren i framtiden själv kan bestämma vilket fasadnyckelskåp som ska installeras på objektet. Objektsägaren får tillgång till två intelligenta nycklar som enbart går till det egna fasadnyckelskåpet med en obegränsad tid på behörigheten. Detta innebär att anläggningsskötaren själv kan byta ut de mekaniska nycklarna i fasadskåpet vid behov. Med nuvarande system måste räddningstjänsten åka ut till objektet för att öppna skåpet i samband med utbyte av nycklar där en avgift faktureras för arbetstiden.

Stöldskyddsklassificering

Befintligt fasadnyckelskåp och låscylinder saknar stöldskyddsklassificering. Säkerheten bygger på att skåpet har en ytterlucka med larmkontakt till det automatiska brandlarmet, en innerlucka samt att skåpet placerats på en höjd på minst 2,5 meter över marken. Om ytterluckan bryts upp går ett automatiskt brandlarm till SOS Alarm och objektets blixtljus samt eventuella ytterklockor aktiveras.

Nuvarande fasadnyckelskåp kommer att byggas om där befintlig lucka ersätts med en lucka som har en låscylinder för intelligent nyckel. Hela ombyggnationen innebär att cylinder, box och luckan får högsta stöldscertifiering klass 5, enligt SSFN 3522. Cylindern är i sig själv är klassad enligt SSFN 1091 och box tillsammans med lucka är klassas enligt SSFN 024 om skåpet är inbyggt i fasad (nyckelskåp Nygrens Mekaniska). Detta medför att det befintligt fasadnyckelskåpet får en ökad säkerhet från idag oklassat till stöldskyddsklass 5.

Konvertering till intelligent nyckelsystem

Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer att utföra arbetet med att konvertera skåpet med ny lucka och cylinder till ett intelligent nyckelsystem. Konverteringen kommer att ske under de närmsta åren. Inför bytet kommer vi att kontakta objektet för att boka en tid för arbetet. Vid bytet behöver larmöverförningen till SOS kopplas bort varför det behöver finnas en anläggningsskötare på plats. RSNV kommer även att lämna tillbaka ansvaret för nycklarna i skåpet till anläggningsägaren. Det behöver därför närvara någon från anläggningsägaren som har mandat för detta vid bytet av lucka/låscylinder.

Konverteringen till intelligenta nycklar innebär även att de mekaniska låsen till bommar, grindar, inhägnader av område etc. måste bytas ut. Har du nyckelcylinder från Nygrens Mekaniska till bommar, grindar eller annat tillträde kan räddningstjänsten bygga om dessa på ett likartat sätt som nyckelskåpen (ersätta luckan och låscylindern).

Har du hänglås till bommar, grindar eller annat tillträde, kontakta Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Priser

Konverteringen av låssystemet för befintliga fasadnyckelskåp medför en kostnad för anläggningsägaren som är baserad på ett självkostnadspris för systemet.

Nya automatlarmskunder kan som nämnts ovan fritt välja vilket fasadnyckelskåp som helst. Nyckelskåpet ska kunna fungera med räddningstjänstens nyckelsystem för intelligenta nycklar. För möjliga lösningar kontakta oss enligt uppgifter nedan. Nyckelcylinder och nycklar beställes via Swedlocks webportal.

Fick du hjälp av informationen på sidan?