Bjuv

På station Bjuv arbetar deltidsanställd personal. Dessa personer har ett ordinarie arbete men rycker in vid larm de veckor man har beredskap. Här har man en nationell saneringsenhet med utbildad personal som specialkompetens.

Kontakt

Postadress:

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Station Bjuv
Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg

Resurser

1 Släckbil

1 Tankbil

1 Personbil (används vid sjukvårdslarm)

1 Saneringsenhet

Personal

1 Styrkeledare + 5 brandmän

Fick du hjälp av informationen på sidan?