Stormar och kraftig nederbörd

När SMHI utfärdar varningar för antingen kraftigt nederbörd eller stormar finns det mycket du som privatperson kan göra för att minimera eventuella följder av väderstörningen. Det är också viktigt att du känner till vart du ska vända dig med eventuella frågor.

Under extrema väderlägen är det väldigt viktigt att du bara ringer 112 vid fara för liv eller hälsa. Däremot finns ett särskilt informationsnummer: 113 13. Ring detta nummer när du har frågor om till exempel stormar, kraftig mederbörd, översvämningar men också om allvarligare trafikolyckor eller sjukdomsutbrott.

Vid stormar

Ta in alla lösa föremål från din trädgårdar och balkonger. Tänk på att till exempel hala flaggor och att ta in krukor, studsmattor och andra lösa föremål. Stäng fönster, balkong- och altandörrar. Vistas inomhus när det blåser som mest så att du inte riskera att bli skadad av kringblåsande föremål.

Det kan även bli störningar i trafiken och elnätet på grund av den kraftiga vinden.

Vid kraftig nederbörd

När det regnar mycket är det stor risk för översvämning och störningar i trafiken på grund av mycket vatten på vägbanorna.

Så skyddar du dig mot översvämning

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.  Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. Kontakta ditt försäkringsbolag. Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.

Anmäl översvämningen

Tänk på att du även ska anmäla översvämningen till ditt VA-bolag.

Trafikråd vid kraftig snöoväder

 • Ta det lugnt och visa hänsyn.
 • Sänk hastigheten och håll avstånd.
 • Ta till lite extra tid för resan.
 • Se över vinterutrustningen, kolla vinterdäcken.
 • Ta det lugnt i omkörningsfilen på mitträckesvägar. Där får saltet sämre verkan eftersom det inte bearbetas tillräckligt av tyngre fordon.
 • Se upp för frosthalka i dalgångar och sänkor och på broar.
 • Håll koll på väderprognoser och trafikinformation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?