Fyrverkerier

Hantering av fyrverkerier är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier.

Det är viktigt att handskas försiktigt med fyrverkerier. Fel använda fyrverkerier orsakar drygt 150 bränder årligen i Sverige och då särskilt i samband med nyårsfirande. Cirka 200 människor skadas varje år så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar.

När krävs tillstånd för användning av fyrverkerier?

Sedan 1 juni 2019 krävs särskild utbildning och tillstånd för att använda raketer med styrpinne. Du behöver också tillstånd om du ska fyra av fyrverkerier eller använda pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. På din kommuns hemsida finns ofta information om vilka lokala regler kring fyrverkerier som gäller.

Läs polisens information om tillstånd och regler för fyrverkerier och annan pyroteknik.

Vad krävs för att få sälja fyrverkerier?

För att få sälja och förvara fyrverkerier krävs i de flesta fall tillstånd lite beroende av mängder och typer.

För våra medlemskommuner är det Räddningstjänsten Skåne Nordväst som hanterar dessa tillstånd. Ansökningshandlingar finns på sidan E-tjänster och blanketter.

Inför nyårshelgen utför Räddningstjänsten tillsyner på ett flertal försäljningsställen inom förbundet för att säkerställa att hanteringen av fyrverkerierna sker på ett säkert sätt enligt tillståndet.

Så skjuter du fyrverkerier

Det finns alltid risker med fyrverkerier och den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. När du ska skjuta fyrverkerier är det viktigaste att följa anvisningarna och att vara nykter. Gå gärna ihop flera och planera i god tid när det är ljust ute

Checklista för hantering av fyrverkerier

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Fick du hjälp av informationen på sidan?