Brandingenjör

Som brandingenjör inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst arbetar du med brandsäkerhet, främst förebyggande men du kan även jobba operativt som befäl under räddningsinsatser.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan handla om att granska brandskyddskyddhandlingar i samband med ny- och ombyggnader, granskning av riskanalyser vid nya detaljplaner, utföra tillsyn, ge rådgivning, hålla utbildningar, arbeta i stab vid större räddningsinsatser, mm. En annan uppgift som brandingenjörerna utför inom RSNV är olycksundersökningar efter inträffade händelser. Arbetsuppgifterna innebär ofta samarbete med andra myndigheter och organisationer, exempelvis polisen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen mm.

De brandingenjörer som ingår i vår operativa beredskapsorganisation gör det främst i rollen som vakthavande brandingenjör (VBI). Det innebär att de ingår i vårt ledningsteam på skadeplatsen. Rollen som VBI innebär att du behöver kunna fatta snabba beslut under stress. Rollen som VBI innebär även viss jourtjänstgöring.

Utvecklingsmöjligheter

Som brandingenjör hos RSNV finns det många möjligheter att utvecklas inom tjänsten. Du kan exempelvis fördjupa dig inom byggnadstekniskt brandskyddsarbete, utbildningsverksamhet, olycksundersökning, stab- och ledningsarbete.

Hur blir man brandingenjör hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst?

Du ska ha genomgått brandingenjörsutbildningen vid Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet eller motsvarande utbildning utomlands. Vill du på sikt ingå i vår operativa beredskapsorganisation ska du ha genomgått den ettåriga utbildningen Räddningstjänstsutbildning för brandingenjörer vid MSB:s skola i Revinge.

Fick du hjälp av informationen på sidan?