Heta Arbeten

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta arbeten.

Ett av villkoren för att få utföra denna typ av arbeten är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning inom området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Kurslängd:

7 timmar

Max antal:

20 personer

Följande personer ska utbildas:

  • Tillståndsansvarig
  • Den som utför det tillfälliga brandfarliga heta arbetet
  • Brandvakten

Utbildningen ger kursdeltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Efter godkänd utbildning erhålls certifikat utfärdat av Brandskyddsföreningen Skåne som gäller i fem år. Utbildningen inkluderar även TK-TAK, det vill säga tätskikt på tak och balkonger.

Bokningen görs på Brandskyddsföreningens webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?