Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Varnings- och informationssystemet – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. 

VMA utomhus

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten och kommunerna är användare och ansvarar också för drift och underhåll. Utrustningen sitter ofta på hustak.

VMA till mobiltelefoner

Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Hur låter larmet?

Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en lång sammanhängande signal. Signalerna provas kl. 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Tonstöt vid service och underhåll av VMA-larmet

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ansvarar för service och underhåll av VMA-systemet åt våra medlemskommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. I samband med kontrollen görs en test att tutorna fungerar med en kort signal, vilket är normalt där du inte behöver agera. Vid fara kommer vi använda den normala signalen som hörs i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Arbetet sker under normal kontorstid oftast på fredagar men kan även förekomma andra veckodagar.

Hur gör jag när larmet går?

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information

Krisinformation.se

Du kan också gå in på myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information: Krisinformation.se
Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation och på Facebook

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Hjälp Krisinformation.se och MSB

Med hjälp av en enkel enkät kan du hjälpa krisinformation.se och MSB att samla in kunskap om var VMA hörs. I samband med testlarmen lägger Krisinformation.se ut en karta och en enkät.

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

När används larmet?

Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Felanmälan

Har du några frågor eller vill felanmäla något kopplat till VMA-systemet kontakta oss på E-post: vma@rsnv.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?