Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse för det organisatoriska arbete som krävs för att brandskyddet ska uppnå en skälig nivå inom en verksamhet eller organisation. Utbildningen riktar sig till personer inom verksamheter med ansvar för brandskyddsfrågor samt brandskyddskontrollanter.

Kurslängd:

3 timmar

Kurstillfällen:

Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle

Max antal:

25 personer

Pris:

3 000kr/per person exkl. moms

Kursens innehåll:

  • Lag om skydd mot olyckor – tolkning av denna.
  • Genomgång av MSB:s allmänna råd och föreskrifter.
  • SBA, vad är det? Hur gör man?
  • Fastighetsägarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar.
  • Kommunens ansvar.
  • Förebyggande brandskydd – Tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet

Fick du hjälp av informationen på sidan?