Anläggningsskötare brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Kurslängd:

7,5 timmar

Kurstillfällen:

Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle

Max antal:

20 personer

Kursens innehåll:

  • Risker
  • Brandkunskap
  • Lagar och regler
  • Teknik
  • Detektion
  • Organisation
  • Praktik

Bokning görs via Brandskyddsföreningens hemsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?