Avgifter

Delar av vår verksamhet är inte skattefinansierad. Därför måste vi ta ut en avgift för vissa ärenden. Exempel på detta är tillsyner, tillstånd och onödiga larmutryckningar. Timkostnaden är fastställd av våra medlemskommuner och motsvarar vår självkostnad.

Ingen moms tillkommer på myndighetsärenden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?