Skolverksamhet

Räddningstjänsten Skåne Nordväst besöker och utbildar barn och unga ett antal gånger under deras skolgång. Vi tror på att möta eleverna tidigt i skolan och bygga på goda relationer tillsammans med elever och lärarpersonal.

Dessa utbildningar ingår i vårt grunduppdrag inom räddningstjänsten, vilket innebär att de är kostnadsfria för skolorna.

Förskola

Ett tidigt studiebesök med lärande och besök på brandstationen.

Lågstadiet

Vi besöker er skola för prata om yrket och förmedla kunskap.

Mellanstadiet

Vår populära brandutbildning för åk. 5 elever på Brandorama i Helsingborg. Teori blandas med många spännande och lärorika moment.

Högstadiet

Besök till er skola med fokus på brandtillbud och konsekvenser vid bränder.

Gymnasiet

Vissa gymnasie-inriktningar vill förstärka brandkunskaper inom vissa ämnen. Här kan vi bistå och nischa det efter era önskemål.

Återkoppling

Efter brandhändelse kan vi tillsammans med skolan bistå med konsekvenssamtal/lektion.

Skolbrandman

Finns det behov av att stärka upp tryggheten för att förebygga skador och olyckor? Vi kan erbjuda en tjänst där vi verkar som goda förebilder och stärka relationer med eleverna på er skola. Vi kan även bistå med en modell som vi benämner Trygghetsvärdar på er skola. Detta är elever som ökar på trygghet och säkerhet, där vi stöttar och utbildar. Goda exempel är Tågaborgsskolan och Drottninghögskolan i Helsingborg. Detta blir en extra tilläggstjänst som vi fakturerar för.

Prao, våren 2024

Vecka 15 Ängelholms skolor

Vecka 17 Helsingborgs skolor

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?