Automatiskt brandlarm

En brandlarmsanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand. I Boverkets byggregler finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?