Företagare med deltidsbrandmän

När ni lånar ut en eller flera medarbetar till räddningstjänsten gör ni en ovärderlig samhällsinsats som verkligen gör skillnad både för samhället och er.

Ni gör samhället en insats

Hur gör ni som arbetsgivare skillnad genom att låna ut medarbetare till er lokala brandstation? Jo, alla som bor och vistas i orten kan känna sig trygga tack vare att brandmännen som har beredskap snabbt kan komma.

De rycker ut vid bl.a:

 • sjukvårdslarm
 • brandlarm
 • trafikolyckor

Ni får trygghet och säkerhet tillbaka

Samtidigt som ni är med och skapar ett tryggare samhälle får ni tillgång till mycket viktig kunskap genom er egen brandman.

Det är kunskap som kan:

 • skapa en trygg och säker arbetsplats
 • rädda liv
 • vara till nytta vid krissituationer

Brandmännen får kunskap om:

 • akut omhändertagande
 • psykosocialt omhändertagande
 • brand
 • systematiskt brandskyddsarbete
 • brandskyddsinformation
 • farliga ämnen
 • trafikolyckor
 • arbetarskydd
 • livräddning av både personer och djur

Hur mycket tid tar det?

Brandmännen på er arbetsplats åker ut på larm när de har beredskap. Varje brandman har beredskap ungefär var fjärde vecka, i hemmet eller på arbetet. Vi anpassar ofta beredskapen till brandmännens situation och arbetsförhållanden. De behöver också få ledigt för både grundläggande och fortlöpande utbildning och övning.

Deltidsbrandmannens utbildning

Först går den blivande brandmannen en sex veckor lång grundutbildning hos myndigheten för samhällskydd och beredskap. Därefter följer en introduktionsutbildning hos oss på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Mellan de olika utbildningarna är din medarbetare tillbaka och arbetar som vanligt.

Om oss

Räddningstjänsten Skåne Nordväst består av kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Bjuv och Örkelljunga. Vi arbetar för att alla som bor, verkar och vistas i dessa kommuner ska vara trygga och säkra.

Vill ni veta mer?

Vill ni veta mer om att låna ut medarbetare till Räddningstjänsten Skåne Nordväst eller att arbeta som deltidsbrandman? Kontakta vår deltidssamordnare eller info@rsnv.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?