Solceller

I den lagstiftning som finns för solcellsanläggningar tar man inte hänsyn till räddningstjänstens säkerhet vid insats. Problemet med solceller är att dessa fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare. Det betyder att alla kablar är strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig för räddningspersonal.

Det finns idag några systemlösningar för att minimera riskerna vid brand och som avsevärt förbättrar säkerheten för räddningstjänstens personal vid en insats. Dessa har vi sammanfattat i ett dokument. Dokumentet är till för att tydliggöra våra önskemål om vilka säkerhetshöjande åtgärder som bör vidtas vid projektering och installation av nya solcellsanläggningar samt vilka åtgärder som bör vidtas för befintliga anläggningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?