Räddningstjänsten i Båstad kommun blir en del av RSNV

Den 1 januari 2024 blir Båstad kommun en del av Räddningstjänsten Skåne Nordväst, vad innebär det för dig och din verksamhet?

Vad är ett räddningstjänstförbund?

Ett förbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner, vilket regleras i kommunallagen. Förbundet styrs av en förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. Förbundsordningen fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Verksamheten styrs av en politisk tillsatt förbundsdirektion med representation från de fem medlemskommunerna.
Förbundsdirektör är verkställande tjänsteman och tillika räddningschef.

Förbundsdirektören har ordet

Vi ser mycket positivt på att vårt förbund utvecklas med Båstad kommuns inträde från den 1 januari 2024. Detta innebär att vi kan ta tillvara båda organisationernas styrkor för att ta ytterligare steg inom det förebyggande och operativa området.
Vi värnar om att utveckla samarbete med berörda verksamheter och öka kvalitén i vår service mot både dig som invånare eller som verksam i Båstad näringsliv.

Tveka aldrig att höra av er till oss om ni har några frågor.

/ Emma Nordwall, förbundsdirektör

Vad händer med räddningstjänsten i Båstad kommun?

Inträdet i Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer inte innebära några direkta förändringar i den operativa verksamheten. Detta innebär att deltidstyrkorna i Båstad, Förslöv och Torekov kommer vara kvar och rycka ut i samma utsträckning som tidigare vid räddningsinsats. Stationen i Båstad kommer fortsättningsvis vara bemannad med dagtidspersonal.

Kontaktvägar

Räddningstjänsten Skåne Nordväst nås på 010-21 900 00 eller info@rsnv.se
Kontaktcenter Helsingborg ansvarar för att ta emot inkommande samtal och hjälper till att lösa många enkla frågor. Vid komplicerade frågor eller behov av kontakt med enskild handläggare kommer Kontaktcenter Helsingborg ombesörja en vidarekoppling.

Du kan även hitta information på vår hemsida www.rsnv.se

Utbildningar

Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer fortsättningsvis att erbjuda utbildningar till externa parter såsom företag och föreningar i motsvarighet till tidigare räddningstjänsten Båstad. Vi erbjuder utbildningar inom brandskydd och sjukvård.
Förutom alla våra ordinarie utbildningar kan vi även ta fram specialanpassade utbildningar inom områden såsom brandskydd, sjukvård, hantering av farliga ämnen etc. Hör gärna av dig till oss med dina önskemål.

Mer information:
www.rsnv.se/utbildningar
externutbildning@rsnv.se

Tillsyn och tillstånd brandfarlig vara

Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer ta över ansvaret gällande tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor från räddningstjänsten Båstad. Mer information gällande tillsyn samt råd och anvisningar gällande brandskydd hittar ni på www.rsnv.se
Behöver du förnya ditt tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor som håller på löpa ut eller söka ett för första gången? Räddningstjänsten Skåne Nordväst ansvarar för tillståndsansökan och du hittar ansökningsblanketter under e-tjänster och blanketter på vår hemsida.

Mer information:
www.rsnv.se/foretag-verksamheter/tillstand-och-hantering-av-brandfarlig-vara/

Sotning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst övertar befintligt sotningsavtal i Båstad kommun. Detta innebär att Båstads Sotningsdistrikt AB fortsätter att ansvara för sotning samt brandskyddskontroll för såväl privatpersoner, storkök med imkanler som för andra byggnader där krav på sotning och brandskyddskontroll finns.
Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt fastställda frister och är beroende på vilken typ av eldstad samt hur mycket du eldar. Vi hanterar även ansökan om egensotning.

Mer information:
www.rsnv.se/din-sakerhet/sotning/

Nyckelhantering

Räddningstjänsten Skåne Nordväst tar inte emot några mekaniska nycklar. Vi arbetar i ett intelligent nyckelsystem med målsättningen en nyckel för access till hela samhället. Detta innebär fasadnyckelskåp kommer att byggas om där befintlig lucka ersätts med en ny lucka och låscylinder för intelligent nyckel på de verksamheter som har automatiskt brandlarm. Nuvarande lucka har ingen stöldskyddklass men efter ombyggnationen kommer cylinder, box och luckan får högsta stöldscertifiering klass 5, enligt SSFN 0024 och SSF 3522.

Konverteringen till intelligenta nycklar innebär även att de mekaniska låsen till bommar, grindar, inhägnader av område etc. måste bytas ut.

Mer information:
www.rsnv.se/foretag-verksamheter/intelligenta-nycklar/

Automatiska brandlarm

Idag har automatlarmsobjekten antingen avtal med SOS Alarm eller med räddningstjänsten i Båstad för larmmottagning. Räddningstjänsten Skåne Nordväst använder SOS Alarm som larmmottagare. Detta innebär att samtliga befintliga avtal sägs upp.
Önskar ni fortsättningsvis vara anslutna räddningstjänsten måste ett nytt avtal tecknas med SOS Alarm som reglerar larmmottagning och Räddningstjänstens Skåne Nordvästs åtagande.

Nya avtal kommer att skickas ut till samtliga objekt med automatiskt brandlarm. Vid frågor angående nytt avtal för automatiska brandlarm kontakta kundansvarig på SOS Alarm, mobil 0722-38 76 92.

Mer information:
www.rsnv.se/rad-och-anvisningar/automatiskt-brandlarm/

Fick du hjälp av informationen på sidan?