Blåljus i trafiken

Vad gör du om du är ute och kör och ser blåljus i backspegeln? Som bilist gäller det att vara uppmärksam på både medtrafikanter och omgivningen runt omkring. Om du dessutom hör sirener eller ser blåljus närma sig är det viktigt att agera lugnt och tydligt så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för fara.

Det är vid rusningstid som det händer flest olyckor ute i trafiken. Det är också den tid på dygnet då det är som svårast för räddningsfordon att ta sig fram.

Om du är i vägen för en utryckning

  • Agera lugnt och tänkt efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt, panikbromsa inte!
  • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter kör åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet.
  • Tänk på att det ofta kommer flera utryckningsfordon efter varandra.

Om du kör på motorväg…

  • Lämna plats för utryckningsfordon i mitten av vägbanan. Tänk på att det ofta kommer flera fordon efter varandra.

Avspärrningar vid en olycksplats

  • Gult blinkande ljus betyder att vi varnar för en trafikolycka eller någon annan trafikstörning! Det kan betyda att vägen längre fram är delvis öppen, men också att den är helt avstängd. Därför är det viktigt att du kör försiktigt och med full uppmärksamhet. Var rädd om personalen som arbetar på vägen.
  • Rött fast ljus på våra skyltar betyder att vägen är helt avstängd

Vi arbetar så fort vi kan för att kunna öppna upp vägen igen, dock måste vi se till att arbetsplatsen är så säker som möjligt för vår räddningspersonal, ambulansen, polisen, bärgarna samt övriga organisationer som kan vara inblandade i räddnings- och återställningsarbetet. Vi ber er respektera detta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?