Rökning

Cigarettfimp på ett golv nära textilier

Rökning är inte en vanlig orsak till brand, men det är den största orsaken till dödsbrand. Det drabbar oftare personer som är äldre eller personer som har druckit alkohol. Risken att omkomma i brand ökar om personen har nedsatt fysisk förmåga, eftersom personen då kan ha svårare att utrymma.

Val av plats vid rökning

Ett bra sätt att förebygga dessa bränder är att i första hand röka utomhus. Om det inte går är det bättre om rökning sker vid exempelvis ett matbord och inte i stoppade möbler eller i sängen. Risken finns att personen tappar cigaretten eller somnar med den och det börjar brinna.

Förhindra brand i kläder

För personer som är rökare och äldre än 85 år är risken betydligt större att omkomma i brand jämfört med den allmänna befolkningen. För personer som tillhör denna riskgrupp är det en effektiv förebyggande åtgärd att se över materialvalet i kläderna som personen bär. Denna åtgärd kan rädda fler än hälften av dessa personer från dödsbrand. Observera att denna åtgärd även kan ha god effekt för andra rökare i exempelvis en något lägre åldersgrupp.

Till skillnad mot vad många tror är det säkrare att klä sig i kläder som är gjorda av syntetiska material, eftersom det är svårt att antända dessa material med glödande cigaretter. Det räcker att det är 5 % inblandning av elastan i bomullsplagg för att klädesplagget ska vara säkrare för rökare. Andra material som också är säkrare i kläder är de som är gjord av 100 % djurfiber, som exempelvis ull eller siden.

Det finns också rökförkläden som förhindrar brand i kläder, som exempelvis personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda.

Förhindra brand i möbler

Det finns även möbler, madrasser, sängkläder, kuddar med mera som är flamskyddade och som kan användas för att förebygga brand vid rökning i säng eller stoppade möbler.

Mobil sprinkler

För personer som har nedsatt rörelseförmåga, och till exempel röker i sängen, och där ovanstående åtgärder inte räcker kan en mobil sprinkler vara en bra förebyggande åtgärd. En mobil sprinkler aktiveras av rök, dock inte på rök från cigaretter, och begränsar eller släcker branden med vattendimma.

Att tänka på

Tänk på att alltid hälla vatten på innehållet i askkoppen innan den töms och att alltid använda en askkopp i obrännbart material.

Fick du hjälp av informationen på sidan?