Arbeta hos oss

Vi är omkring 270 anställda, varav huvuddelen är heltids- och deltidsbrandmän. Inom RSNV arbetar också flera andra yrkesgrupper så som brandingenjörer, samordnare, tekniker och administrativ personal.

Vi eftersträvar större jämställdhet och ser gärna att kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund väljer att arbeta hos oss.

Fick du hjälp av informationen på sidan?