Öppna utbildningar

Öppen Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Torsdagen den 8/2 kl. 13.00 – 16.00
Onsdagen den 10/4 kl. 13.00 – 16.00

Utbildningsplats: Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg

Öppen Grundläggande brandutbildning (GBU)

Torsdagen den 7/3 kl. 13.00 – 16.00

Utbildningsplats: Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?