Öppna utbildningar

Öppen Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Fredagen den 24/5 kl. 09.00 – 12.00
Tisdagen den 1/10 kl. 13.00 – 16.00

Utbildningsplats: Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg

Öppen Grundläggande brandutbildning (GBU)

Onsdagen den 4/9 kl. 13.00 – 16.00

Utbildningsplats: Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?