Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du inom din verksamhet på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Vem ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete?

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Detta ställer krav på att SBA (systematiskt brandskyddsarbete) bedrivs inom alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Varför behövs systematiskt brandskyddsarbete?

Med ett systematiskt brandskyddsarbete arbetar du för att skydda människor och egendom från skador som kan bli konsekvensen vid en brand. SBA syftar i första hand till att förebygga brand och i andra hand till att minska skadorna som kan uppstå vid en brand.

Hur kommer man igång med systematiskt brandskyddsarbete?

Ingen verksamhet är den andra lik. Rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete skapas utifrån varje organisations egna förutsättningar. Exempel på frågor som ska besvaras i och med SBA är ”Vem kontrollerar funktionen av brandvarnarna?” och ”Vem ser till att ingen ställer skräp i utrymningsväg?”

Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner såväl om internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Arbetet kan utgå från en redan inarbetad organisation, exempelvis från det ordinarie kvalitetsarbetet.

Här får du mer information om hur ni kommer igång med ert systematiska brandskyddsarbete

Fick du hjälp av informationen på sidan?