Containrar och sopkärl

En brand i en olämpligt placerad papperskorg, sopkärl eller container kan lätt sprida sig till en byggnad. Det är därför viktigt att verksamheter och fastighetsägare ser över hur dessa är placerade. Detsamma gäller för brännbart material som förvaras utomhus, exempelvis lastpallar.

Tänk på att vissa fastighetsägare har strängare regler än våra rekommendationer. Om ni är hyresgäster i Kärnfastigheters lokaler kan du fråga din förvaltare om vad som gäller hos er.

Containeruppställning

Anlagda bränder i containrar är vanliga och för att förhindra att en brand sprider sig till en byggnad behövs ett skyddsavstånd mellan container och byggnad. Rekommenderade skyddsavstånd:

  • Täckt container som är låst eller övervakad bör placeras minst fyra meter från byggnad
  • Öppen container bör placeras minst sex meter från byggnad.

Avstånd mäts från den del av byggnaden som är närmast, exempelvis takfoten, skärmtak etcetera. En helt sluten container, till exempel en komprimator som kan dockas mot port, behöver inget skyddsavstånd.

Sopkärl

Även sopkärl är föremål för anlagda bränder. Sopkärl av plast smälter och kan orsaka en brandspridning när smältan rinner iväg. Ett sopkärl som brinner kan utveckla hela 1 000 000 watt i värme, att jämföra med en spisplatta eller värmeelement som ger runt 1 000 watt. Det är därför viktigt att sopkärl inte placeras nära brännbara fasader eller fönster eftersom risken för brandspridningen in i byggnaden då blir stor. Räddningstjänsten rekommenderar följande skyddsavstånd mellan byggnad och sopkärl:

  • Ett kärl upp till 370 liter bör placeras minst två meter från byggnad
  • Ett kärl upp till 600 liter bör placeras minst tre meter från byggnad
  • Grupp med flera kärl bör placeras minst fyra meter från byggnad.

Sopkärl bör vara fast- eller inlåsta, annars kan någon flytta på kärlen för att sedan tända eld på dem. Detta gäller inte minst skolor som oftare utsätts för anlagda bränder, men rekommendationen riktar sig till alla typer av verksamheter. Fundera även på var den smälta plasten från sopkärlen kan rinna vid en brand.

Papperskorgar utomhus

Papperskorgar har satts upp där de bäst uppfyller sitt syfte, vilket exempelvis kan vara i en nisch utanför entrén till en byggnad. Men om någon tänder eld eller slänger en cigarett i papperskorgen, kan en brand ta sig upp till takfoten eller in via ett fönster. Ett vanligt fönsterglas spricker snabbt vid värmepåverkan. Räddningstjänsten rekommenderar:

  • Montera papperskorgar på stolpe minst två meter från byggnad eller på tegelvägg med minst två meter i sidled till fönster och minst tre meter i höjd till närmsta fönster eller takfot
  • Töm papperskorgarna regelbundet
  • Använd gärna en papperskorg av obrännbart material
  • Fundera på om det finns papperskorgar som ni kan ta bort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?