Bli deltidsbrandman

Vill du ha ett spännande extrajobb och arbeta för ett tryggare samhälle? Räddningstjänsten Skåne Nordväst söker hela tiden nya deltidsbrandmän eller räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) som är det nya formella namnet.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) består av fyra kommuner Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. I Helsingborg (Berga, Bårslöv och City) och Ängelholm finns heltidsstationer. Våra deltidsstationer finns i Bjuv, Ängelholm, Helsingborg (Berga),  Skånes Fagerhult och Örkelljunga.

Du måste bo och arbeta nära en deltidsstation

Den som arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) är i beredskap dygnet runt– hemma eller på jobbet var tredje vecka. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Med andra ord så måste du bo och arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer (i Ängelholm är tiden 6 minuter).

Din ordinarie arbetsgivare måste givetvis godkänna att du kan ta tjänst som deltidsbrandman och kan lämna arbetsplatsen vid larm.

Att vara deltidsbrandman

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet.

Övningar sker normalt var tredje måndagskväll. En gång per termin har man även en heldag med övningar på RSNV:s övningsplats på Berga i Helsingborg. Vid larm och övningar får man såklart lön från räddningstjänsten.

God fysisk förmåga

Som deltidsbrandman ska du vara frisk, vilket betyder att du inte har några sjukdomar som begränsar den fysiska förmågan. Du ska också ha bra kondition. För att bli deltidsbrandman behöver du klara ett antal fysiska tester. Du ska också vara simkunnig och inte vara rädd för mörker eller höjder.

De flesta kan mer än de tror! Tränar man till exempel regelbundet 1 gång i veckan och cyklar till och från sitt jobb har man oftast den baskondition som krävs. En brandmans fysik sitter i hjärta och lungor inte i armarna.

Utbildning

Innan du kan börja som deltidsbrandman behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs dels av RSNV och dels av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningen och innehåller mycket du kan ha nytta av även i det ordinarie arbetslivet.

Utbildningen är sammanlagt cirka 8 veckor lång. Dessa är i tre delar, två veckor vid MSB skola i Revinge, tre veckor hemma inom RSNV och därefter ytterligare tre veckor i Revinge. De tre delarna är utspridda över mer än sex månader. Du behöver vara ledig från din ordinarie arbetsgivare under utbildningstiden.

Du får lön från RSNV under utbildningen.

Körkort

Alla deltidsbrandmän behöver ha körkort, med minst B-behörighet. Efter anställning måste man ta C-kort om man inte har det. På grund av detta är lägsta åldern 20 år för att bli deltidsbrandman inom RSNV. Förbundet ersätter kostnaden för körkortsutbildning.

Språk

För att bli deltidsbrandman måste du behärska svenska språket väl i tal och skrift.
Språkkunskaper utöver svenska är meriterande

Bor du inte inom vårt område? Besök den nationella sidan blideltidsbrandman.nu

Fick du hjälp av informationen på sidan?