Släckutrustning

Det finns olika former av släckutrusning beroende på vilka risker och förutsättningar som finns i lokalerna. Det vanligaste släckredskapet är handbrandsläckaren. Oavsett verksamhet ska det alltid finnas tillgång till handbrandsläckare eller inomhusbrandpost så att du och andra kan göra en första insats om det börjar brinna.

Handbrandsläckare

RSNV rekommenderar att ni i första hand har 6 kilos pulversläckare. Om släckarna ska hanteras av personer som är svaga eller har nedsatt rörelseförmåga, går det bra att ersätta en släckare med flera mindre. Släckarna placeras så att gångavståndet till närmsta släckare inte blir mer än 25 meter från alla delar av lokalen. Släckarna bör placeras nära en utgång så att det alltid finns en reträttväg i närheten, om branden hinner bli för stor.

Tillagningskök med fritös bör föres med en fettsläckare.

Släckarna ska alltid vara åtkomliga utan nyckel eller verktyg. Endast i särskilda fall kan de vara inlåsta, exempelvis på vissa vårdboenden. Samråd gärna i så fall med oss i förhand.

Handbrandsläckarna ska kontrolleras årligen av en brandredskapsfirma och de klistrar då på ett servicemärke som visar att kontrollen är gjord. Vi rekommenderar att ni har ett avtal med en brandredskapsfirma som själva håller koll på när nästa kontroll ska genomföras. I ert systematiska brandskyddsarbete kan ni även själva kontrollera era släckare. Lämpliga kontroller är att:

 • Manometer står på grönt
 • Sprint och plomb sitter kvar
 • Släckaren är uppsatt på avsedd plats
 • Det finns en skylt som gör släckaren lätt att hitta
 • Släckaren sitter på lagom höjd (minst 10 centimeter över golv, maximalt 150 centimeter mellan golv och handtag)
 • Årskontroll är genomförd (kontrollera klistermärket)
 • Inga möbler eller föremål som blockerar släckaren.

Inomhusbrandpost

Inomhusbrandposter finns där en brand kan bli stor eller få en snabb spridning, exempelvis i lagerlokaler och industrier. Inomhusbrandposter finns även ofta i hotell och skolor.

Inomhusbrandposternas slangar ska nå överallt i lokalen även när inredning finns på plats. De bör även vara placerade i den brandcell som de ska kunna användas i, så att man inte behöver dra en slang genom en branddörr.

Årlig kontroll ska genomföras av brandredskapsfirma och de klistrar då på ett servicemärke som visar att kontrollen är gjord. Vi rekommenderar att ni har ett avtal med en brandredskapsfirma som själva håller koll på när nästa kontroll ska genomföras. Ni kan även själva kontrollera inomhusbrandposterna i ert systematiska brandskyddsarbete. Lämpliga kontroller är att

 • Skåpet är lätt att öppna utan nyckel eller verktyg
 • Inget läcker
 • Det finns skyltar som gör inomhusbrandposten lätt att hitta
 • Årsservice är genomförd (kontrollera klistermärket)
 • Inga möbler eller föremål som blockerar inomhusbrandposten
 • Slangarna kan nå överallt i lokalen (viktigt att kontrollera om ni satt upp ny inredning eller nya väggar).

Ibland vill verksamheter ta bort inomhusbrandposter och ersätta dessa med handbrandsläckare. Detta är inte möjligt om inomhusbrandposter är ett krav för den aktuella verksamheten eller om brandbelastningen är hög. Det är inte heller möjligt om utredning eller brandskyddsdokumentationen uppger att det ska finnas inomhusbrandposter i lokalen. Rådgör med oss om ni vill tar bort inomhusbrandposter.

Brandfilt

En brandfilt bör finnas i anlutning till kök och hängas upp bredvid handbrandsläckaren så att den är lätt att hitta. Filten kan du ha om det börjar brinna på spisen eller i någons kläder. Filten bör vara minst 120 x 180 centimeter.

Ni kan kontrollera brandfilten i ert systematiska brandskyddsarbete. Lämpliga kontrollpunkter är:

 • Filten sitter på sin avsedda plats
 • Den är stadigt fastsatt i väggen, hela paketet får inte lossna när filten ska dras ut
 • Den är lätt att nå
 • Filten bör årligen kontrolleras att den inte blivit spröd. Detta bör framför allt kontrolleras om filten sitter på en utsatt plats, exempelvis i en industrilokal, utomhus eller på en onormalt kall eller varm plats.

En filt som har används på en eld är förbrukad, ni måste då köpa en ny.

Fick du hjälp av informationen på sidan?