Brandsäkerhet i hemmet

Många bränder startar för att vi begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Många gånger handlar det om okunskap som gör att människor handlar fel. Det vanligaste är att bostadsbränder sker i samband med att vi lagar mat eller för att vi använder husets eldstad, till exempel kamin och öppen spis.

Brandvarnare

Det absolut viktigaste för ett brandsäkert hem är att du har minst en fungerande brandvarnare. Räddningstjänsten rekommenderar fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan och en brandvarnare i varje rum där personer sover.

Det är viktigt att regelbundet testa brandvarnaren, gärna en gång i månaden. Du kan använda dig av en SMS-tjänst som påminner dig när det är dags att testa brandvarnaren. Till SMS-tjänsten

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

  • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
  • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
  • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
  • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
  • Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
  • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
  • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
  • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
  • Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
  • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Brandfilt

Med en brandfilt i storleken 120×180 cm kan du själv släcka mindre bränder. Ha gärna en brandfilt nära köket. Där är det vanligt att bränder börjar. Ha en brandfilt på varje våningsplan.

En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek. En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden.

Pulversläckare

En pulversläckare på minst 6 kilo fungerar för hemmet, fritidshuset och kontoret. Med den kan du släcka de allra flesta bränder i hemmet.
Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC.

Spisvakt

Många bränder startar på spisen. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Lämna aldrig köket om något kokar på spisen.

En spisvakt är en apparat som hjälper dig att övervaka spisen. Vid risk för brand påkallar den din uppmärksamhet eller bryter elförsörjningen till spisen innan en brand hinner uppstå. Spisvakten är ofta diskret utformad för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme. En godtagbar spisvakt skiljer sig från en spistimer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen efter en viss förinställd tid också kan detektera brandfara på andra sätt.

I april 2015 antogs den svenska versionen av EU-standarden EN50615 för spisvakter.
Se till att den spisvakt du köper har denna märkning. Då kan du vara säker på att du har köpt en bra spisvakt som fungerar.

Gasol i hemmet

Sköt om din utrustning som drivs med gasol så minskar du risken för olyckor. Kontrollera regelbundet att det inte uppstått läckage någonstans. Använd endast gasolflaskor som är avsedda för din utrustning och var noga med att alltid använda reservdelar som är avsedda för gasol. Håll så långt avstånd som möjligt mellan gasolapparaten och brännbart material.

Läs mer om hantering av gasol i hemmet på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsida

Brandfarliga vätskor i hemmiljö

Brandfarliga varor kan vara en stor risk i hemmet om de inte förvaras på rätt sätt. Även om du hanterar en liten mängd brandfarliga varor i din hemmiljö är det viktigt att de förvaras på ett säkert sätt.

Den 1 januari 2024 trädde en ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor i kraft. (MSBFS 2023:2). I den står bl.a:

3 kap. Lösa behållare.

Särskilda krav för bostäder och förvaring för hushåll

12 § I småhus och i flerbostadshus i ett plan får lösa behållare upp till och med 25 liter hanteras.

13 § I flerbostadshus med mer än ett plan får lösa behållare upp till 5 liter hanteras. Lösa behållare upp till 25 liter får dock förvaras utomhus i direkt anslutning till bostaden eller i särskilt utrymme i bostaden som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60 och som är ventilerat direkt till det fria.

14 § På vindar, i garage, i källare eller liknande förrådsutrymmen i flerbostadshus får inga lösa behållare förvaras, med undantag för enstaka behållare upp till och med 5 liter med flampunkt över 30 ̊C.

15 § Om flera hushåll har förrådsutrymmen eller garage i en från bostäder skild byggnad ska lösa behållare, med undantag för enstaka behållare upp till och med 5 liter med flampunkt över 30 ̊C, förvaras i en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60.

Fick du hjälp av informationen på sidan?