Så här larmar du 112 vid större teleavbrott

Symbol för larmpunkt på våra brandstationer

Osäkerheten i det Svenska elnätet med effektbrist kan innebära manuell frånkoppling av geografiska områden som i förlängningen kan ge upphov till störningar i mobilnätet där möjligheten att larma 112 blir begränsad.

Kan du inte ringa 112 prova med att stäng av och sätta på din mobiltelefon alternativt ta ut SIM-kortet innan du försöker larma på nytt.  Vid ett större telebortfall kommer Räddningstjänsten Skåne Nordväst att bemanna alla sina stationer dit du kan åka för att larma 112. Följande stationer kommer att bemannas i vår verksamhet.

Station Ängelholm

Östra vägen 11, Ängelholm

Station Bjuv

Bryggerigatan 2, Bjuv

Station Örkelljunga

Järnvägsgatan 10, Örkelljunga

Station Skånes Fagerhult

Strandvägen 5, Skånes Fagerhult

Station Båstad

Ängelholmsvägen 19, Båstad

Station Förslöv

Mercurivägen 12, Förslöv

Station Torekov

Hanneborgsvägen 2, Torekov

Lägg på minnet var din närmsta brandstation finns där du har möjlighet att larma 112. Följ händelseutvecklingen på Sveriges Radio kanal P4.

112-nödtelefoner i Helsingborgs kommun

Helsingborgs stad tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit ytterligare ett steg för att öka tillgängligheten med nödtelefoner 112 som har placeras ut på strategiska platser i samhället.

Placeringen för 112-nödtelefonerna är brandstationer, kommunens service och trygghetspunkter och andra strategiska platser med prioriteringen utifrån befolkningstäthet för att täcka Helsingborgs geografiska yta på bästa sätt.

Nödtelefonerna är placerade i ett rött skåp märkt med 112. Öppnas luckan går det ett larm till SOS Alarm. Vid ett nödläge öppnas luckan, luren lyfts och anropningsknappen trycks in och kort därefter är du i kontakt med 112-opertören.

När knappen tryckts in skickas en anropssignal via radio till SOS Alarms nationella mottagning som kvitteras och därefter anropas nödtelefonen för att koppla upp samtalet. Detta kan innebära något längre svarstider jämfört med ett vanligt mobilsamtal. Ha tålamod och invänta svar från SOS Alarm även om tiden känns lång i en akut situation.

Samtalet sker på samma sätt som via en mobiltelefon (duplexsamtal). Det finns en tydlig instruktion inuti skåpet hur ett nödsamtal ska göras. Kommunikationen sker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Rakel-nät som har en hög tillgänglighet även vid strömavbrott. Samtalet kopplas till SOS Alarms nationella 112-mottagning, vilket innebär att du kan larma både räddningstjänst, ambulans och polis från nödtelefonerna.

Gå i förväg in och titta var de närmsta larmpunkterna finns och skriv gärna ut listan och placera den på ett lämpligt ställe. Ett strömavbrott kan också innebära att internet går ner och att denna information därmed inte är tillgänglig när det krisar och du behöver komma i kontakt med 112.

Fick du hjälp av informationen på sidan?