Viktiga telefonnummer

Nödnumret 112 ska du bara ringa till om det är fara för liv, egendom eller miljö. Utöver 112 finns det några andra nummer som är viktiga att kunna och som fyller olika funktioner.

112 – Larmnummer

Hit ska du ringa vid akuta nödsituationer. Exempel på när du ska ringa 112:

 • Du ser två bilar krocka
 • Du ser en båt med människor sjunka
 • Du ser rök eller lågor slå ut från en fastighet
 • Någon är medvetslös
 • Du hör att din granne blir misshandlad
 • Du träffar en person som blöder och verkar förvirrad
 • Din kompis ringer och berättar att hen tänker ta livet av sig
 • Din sambo har slagit dig och är kvar i bostaden

SMS 112

I Sverige finns flera olika möjligheter för döva och hörselskadade att nå nödnumret 112. De vanligaste sätten är via teckentolkförmedling (som dock inte är öppen alla tider på dygnet), via texttelefon eller texttelefonförmedling (vilket kräver tillgång till en texttelefonterminal) eller via SMS 112. I hemmet kan döva samt hörsel- eller talskadade använda texttelefon, men de har tidigare saknat möjlighet att använda mobiltelefon i nödsituationer.

För att öka tryggheten och stärka möjligheten att i nödsituationer nå nödnumret 112 drev SOS Alarm och PTS (Post- och telestyrelsen) ett försöksprojekt i flera år för nödanrop via SMS, primärt till SOS-centralen i Östersund och sekundärt till SOS-centralen i Sundsvall. Erfarenheterna från projektet pekade på att SMS kan användas som bärare av nödsamtal till 112, även om tjänsten har vissa brister. Bland annat lägre driftsäkerhet efter som SMS inte är prioriterade i telefonnätet, och längre handläggningstider samt att den inte går att göra avgiftsfri för den hjälpsökande. Resultaten var dock övervägande positiva och från 1 januari 2012 infördes tjänsten permanent.

Tjänsten riktar sig till döva, hörselskadade och talskadade. Om du tillhör någon av dessa kategorier måste du först registrera dig via SOS Alarms webbplats för att kunna kommunicera med nödnumret 112 via SMS.

113 13 – Informationsnummer

Hit kan du ringa om du vill ha information om en större händelse. Det kan till exempel vara information om:

 • Vägavstängningar i samband med en större trafikolycka
 • En brand i ditt bostadsområde riskerar att sprida sig till din bostad
 • Omfattningen av ett elavbrott i samband med en storm och hur lång tid det beräknas ta innan elen kommer tillbaka i det område där du bor

All information som du får av 113 13 går att lita på. 113 13 samarbetar med din kommun om en större händelse inträffar. Till 113 13 kan du också lämna information.

114 14 – Polisen

Hit ska du ringa om du vill prata med polisen, men inte är i en akut nödsituation. Exempel på när du ska ringa 114 14:

 • Du kommer hem och upptäcker att det har varit inbrott
 • Någon har stulit din mobiltelefon
 • Du vill tipsa om att någon säljer droger
 • Du har en allmän fråga till polisen

Polisen har en webbplats där du kan anmäla brott direkt. Till Polisens webbplats.

11 77 – Sjukvårdsupplysningen

Hit ska du ringa om du behöver råd för sjukdomstillstånd som inte är akuta. Exempel på när du ska ringa 11 77:

 • Du har fått ont i halsen och behöver tips på något som lindrar
 • Ditt barn har fått kliande utslag på armen
 • Du undrar du kan äta två olika värktabletter samtidigt

1177 har en webbplats, Vårdguiden, där du kan lära dig mer om kroppen och sjukdomar. Till Vårdguiden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?