Grundläggande brandutbildning

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna till hur ett brandförlopp startar och utvecklas samt hur olika brandskyddsåtgärder påverkar det faktiska brandförloppet. Deltagarna ska kunna göra ett snabbt och riktigt ingripande i en nödsituation där brand- eller risk för brand föreligger.

Kurslängd:

3 timmar

Kurstillfällen:

Anpassas efter era önskemål

Max antal:

25 personer

Pris:

12 700kr/per grupp exkl. moms

Innehåll:

  • Brandkunskap
  • Brandorsaker
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Larmning
  • Släckredskap med praktiska övningar

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?