Elektronik i hemmet

Bränder kan uppstå i batteri- och eldrivna produkter. Läs mer om vad du kan göra för att minimera risken för bränder i laddare och litium-jonbatterier.

Laddning av litium-jonbatteri

Vi får allt fler produkter i hemmet som drivs med större litium-jonbatteri såsom el-cyklar, kickboards, verktyg etc. Vid en kortslutning eller annat fel på batteriet kan en termisk rusning uppstå med brand och/eller explosion som följd. Brandförloppet är mycket snabbt och ger upphov till en kraftig rökutveckling som dessutom innehåller många giftiga ämnen. Det här bör du tänka på när du hanterar batterierna i hemmet.

 • Se till att dina laddbara produkter och batterier inte är skadade samt är godkända för den svenska marknaden med CE-märkning
 • Ladda helst batterierna i annat utrymme än i bostaden (torrt och fritt från brännbart material)
 • Måste du ladda batterierna i bostaden gör det när du kan ha uppsikt och inte under natten när du sover
 • Kontrollera att din brandvarnare fungerar för snabbt bli varse vid en brand
 • Skapa en landningsplats på obrännbart underlag och avstånd till annat brännbart material, ladda aldrig i soffan, sängen etc.
 • Placera landningsplatsen så att den inte är i direkt anslutning till utrymningsvägarna från bostaden och att utrymmet har en brandvarnare
 • Vid brand i samband med laddning försök dar ut kontakten till laddaren och överväg om du kan ta ut batteriet utomhus
 • Undvik att andas in röken, vid kraftig rökutveckling se till att alla lämnar bostaden och larma 112
 • Stäng dörren till rummet där laddningen sker vid brand
 • Bor du i flerbostadshus stäng dörren till trapphuset

Så undviker du brand i laddare

 • Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
 • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
 • Dra ut kontakten när du laddat klart.
 • Ha fungerande brandvarnare.

Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där.

(Källa Brandskyddsföreningen)

Så undviker du elbränder

 • Använd CE-märkta produkter och rätt laddare. Bara för att laddningskabeln passar betyder det inte att den är säker att använda.
 • Mobiltelefoner och airboards bör laddas när du är vaken och närvarande. Lägg dem på hårda underlag, långt ifrån brandfarliga material.
 • Använd jordfelsbrytare, och byt trasiga vägguttag, kontakter och sladdar omgående. Om säkringarna går sönder ofta, kontakta en elektriker.
 • Dra ut stickkontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används, eller använd en timer.
 • Vid elbrand: Dra ut kontakten innan du släcker. Använd helst pulversläckare för att minimera risken för stötar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?