Vattensäkerhet

I Sverige drunknar ungefär 100 personer varje år, det vill säga nästan en människa var tredje dag. Drunkningsolyckorna delas upp i badolyckor, båtolyckor, isolyckor, fiskeolyckor och övriga drunkningsolyckor.

Flera av de omkomna i badolyckor är äldre män. Båtolyckor är sammankopplade med väder och beräkningar visar att mer än hälften hade räddats om de använt flytväst. De flesta bad- och båtolyckor inträffar i mindre sjöar och vattendrag. I kategorin fiskeolyckor saknar de flesta som omkommer flytväst och säkerhetsutrustning samtidigt som många av dem också fiskade ensamma utan sällskap.

Äldre män omkommer oftare

Nästan 90 procent av dem som drunknar är män, inte allt för sällan med alkohol i kroppen. Men alkohol och båtliv är inte en vinnande kombination. Den är livsfarlig – och olaglig. Gränsen för sjöfylleri går vid 0,2 promille. Den finns för att du som är på sjön ska kunna undvika olyckor, och hantera dem om de ändå inträffar.

Om du som läser detta är en medelålders eller äldre man – känn dig träffad. Du är nämligen den genomsnittlige sjöfylleristen. Så tänk på några saker nästa gång du ger dig ut i en båt: Att små mängder alkohol räcker för att betydligt försämra din reaktionsförmåga. Att du kan åka fast för sjöfylleri även om du låter någon annan köra din båt. Och framför allt – att valet att köra båt berusad kan vara det sista valet du gör.

Fokus på barnen

Sociala medier, mobilspel och mejlen. Allt för många föräldrar har mer koll på mobilen än på sina barn vid badplatser. Men för ett badande barn är din uppmärksamhet livsviktig. När en olycka sker, kan varje sekund innebära skillnaden mellan liv och död.

I Sverige drunknar ca tio barn varje år, vid badplatser, trädgårdspooler och liknande. Ofta till följd av att tillsynen brustit eller att barnen saknat flythjälpmedel. Men det är inte svårt att ha en säkrare badsommar. Börja med att lägga ifrån dig mobilen och ha koll på barnen istället.

Drunkningar sker snabbt och tyst.

Till skillnad mot vad många tror, så varken plaskas det eller skriks när barn (och vuxna) drunknar. Drunknande människor orkar oftast inte ropa på hjälp eller vifta med armarna. Drunkning är bland de vanligaste dödsolyckorna bland barn, och väldigt många av dem sker i närheten av vuxna som brustit i uppmärksamhet.

Här kan du låna flytvästar

Ängelholm

Flytvästarna i Ängelholm bokas på tel. 0431-87 000 eller info@engelholm.se och finns sedan för avhämtning/återlämning i kundtjänsten i Stadshuset, Östra vägen 2, Ängelholm.

Fick du hjälp av informationen på sidan?