Eldning och grillning

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark.

De regler som gäller för eldning regleras i respektive kommuns lokala föreskrifter. Dessa hittar du här:

Örkelljunga

Ängelholm

Helsingborg

Bjuv

Svalöv

Landskrona

Båstad

Eldningsförbud

Kommunerna i Skåne nordväst kan besluta om eldningsförbud när det finns särskilda skäl för detta. Läs mer om regler för eldningsförbud.

Förbudet grundas på förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Brandriskbedömning

Brandriskvärde 1-3: Eldning sker under eget ansvar
Brandriskvärde 4-5E: Generellt eldningsförbud för kommunerna i nordvästra Skåne

Läs mer om värdena på sidan om brandriskprognos.

Grillning vid eldningsförbud

När det råder eldningsförbud gäller särskilda regler för hur och var du får grilla. Läs mer på sidan om brandriskprognos för att se vad som gäller vid de olika brandriskvärdena.

Råd och anvisningar vid eldning

 • Ha alltid uppsikt över elden
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller liknande finnas.
 • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112 !
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
 • Undvik att elda då det blåser.
 • Det är inte lämpligt att elda efter mörkrets inbrott då det kan leda till felaktiga larm till räddningstjänsten.

Det här gäller om du tänker ordna ett valborgsmässobål

 • Sök tillstånd hos polisen om du vill elda på allmän plats.
 • Placera bålet minst 75 meter från byggnader och inte under telefonledningar eller liknande.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris.
 • Röken från bålet får inte driva in över bostäder och vägar.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning.
 • Se till att ha utrustning så att du kan släcka elden.

Kommunala grillplatser

Här hittar du av kommunen upprättade grillplatserna

Helsingborg

Bjuv

Landskrona

Svalöv

Ängelholm

Höganäs

Örkelljunga

Så grillar du säkert med gasolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.
 • Ha alltid telefon med om något händer.

Så grillar du säkert med kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Så grillar du säkert med engångsgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.
 • Ha alltid telefon med om något händer.

Grilla i det fria

 • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
 • Grilla bara på sand- och grusmark.
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Ha alltid telefon med om något händer.
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.

Fick du hjälp av informationen på sidan?