Batterienergilager

Det har blivit vanligare att företag, verksamheter och privatpersoner installerar batterienergilager. Detaljerade regler för utformning av dessa system saknas med avseende på brandskydd.

Vid en brand kan litiumbatterier ge ifrån sig giftiga och brandfarliga gaser samt vara svårsläckta, vilket innebär risker både vid utrymning och för miljön på grund av att det kan krävas stora mängder släckvatten. Brandförloppet är ofta hastigt vilket innebär att brandskyddet behöver anpassas därefter.

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs råd om batterienergilager

Räddningstjänsten Skåne Nordväst anser därför att batterienergilager bör utföras i enlighet med RISE:s ”Brandteknisk vägledning för batterienergilager med litiumjonbatterier”. För batterienergilager placerade på vattenskyddsområden anser räddningstjänsten att åtgärder ska vidtas för att förhindra kontaminerat släckvatten från att kunna nå vattentäkten. Dokumentation bör upprättas som redogör för valet av dimensionerande applikationskategori, hur ingående krav uppfylls och eventuell riskanalys.

Fick du hjälp av informationen på sidan?