Individanpassat brandskydd

De flesta bränder där människor omkommer sker i bostaden. Statistik visar också att risken för att omkomma vid brand är högre för äldre, men betydligt högre i åldersgruppen 80 år eller mer. En majoritet av de som omkommer vid brand är ensamstående.

Nästan en tredjedel av dödsbränderna beror på rökning. En annan vanlig orsak till brand är glömd spis. Statistik visar också att en majoritet av de som omkommer i bostadsbränder saknar en fungerande brandvarnare.

En metod vi använder oss av för att identifiera och hjälpa personer som löper stor risk att drabbas av brand är Individanpassat brandskydd, som vi bedriver tillsammans med den kommunala hemtjänsten i våra medlemskommuner. Konceptet startade i Bjuv efter sommaren 2022 och har pågått i Örkelljunga sedan sommaren 2018. Vår målsättning är att påbörja liknande samarbeten även i Helsingborg och Ängelholm.

För mer information se vår film

Här kan du se en film om vårt arbete med individanpassat brandskydd.

Är du själv orolig över din egen säkerhet eller brandskyddet hos en anhörig?

Använd vår checklista som du hittar här, så kan vi vid behov kontakta dig för konsultation.

Kontakt:

Fick du hjälp av informationen på sidan?