Brandvattenförsörjning

I tätorter säkerställs brandvattenförsörjningen via brandpostsystem. Utanför tätorter sker brandvattenförsörjningen primärt via tankbilar. I de flesta fall ansvarar kommunen för brandpostnätet om det exempelvis inte finns behov av privata brandposter inne på en fastighet.

Dokument nedan syftar till att beskriva behovet av brandvattenförsörjning som räddningstjänsten har, för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. Informationen i dokumentet är beslutat via räddningstjänstens handlingsprogram.

Fick du hjälp av informationen på sidan?