Laddning av elbilar, elcyklar m.m.

El- och hybridbilar

Elbilar blir allt vanligare vilket medför krav på laddplatser, exempelvis i garage.

De bränder som studerats av bland annat Brandforsk visar att bränder främst uppkommit i samband med kollisioner som skadat batterierna, dvs. inte under laddning i garage. Om en elbil brinner medför dock batterierna, oftast litiumjonbatterier, nya typer av utmaningar för räddningstjänsten som måste beaktas.

En brand i batterierna på en elbil är svår att släcka då själva batterierna behöver kylas. Batterierna är ofta placerade svåråtkomligt, väl inkapslade för att skyddas mot skador och de är placerade på olika platser beroende på vilken tillverkare och bilmodell det är frågan om. Batterierna behöver kylas under en lång tid för att batterierna inte ska återantända. Detta sammantaget gör att en brand i en elbil ofta leder till långa insatser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?