Hantering av handsprit

Alkoholen i handsprit/alkogel gör den mycket brandfarlig och hanteringen av dem innebär en risk för brand om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Läs våra råd och anvisningar framtagna för Vård & omsorg som ni hittar längst ner på sidan (Dessa kan användas av andra verksamheter också.)

Hantering av handsprit kan vara tillståndspliktig enligt Lag 2010:1011 om hantering av brandfarliga och explosiva varor. Här beskriver vi vad du måste tänka på vid hantering av handsprit.

Om du behöver söka tillstånd för hantering av handsprit beror på hur mycket brandfarlig vätska du har samt vilken storts verksamhet du driver.

  • Yrkesmässig i publik verksamhet måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 100 liter.
  • Yrkesmässig i icke publik verksamhet, inomhus, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 500 liter.
  • Yrkesmässig i icke publik verksamhet, utomhus, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 3000 liter.
  • Icke yrkesmässig hantering, du som privatperson, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 100 liter.

Förtydligande av begrepp:

Yrkesmässig. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer. Dit allmänheten normalt har tillträde.
Yrkesmässig, icke publik. Dit allmänhet inte har tillträde till.
Inomhus. Utrymmen där man kan gå in räknas i de flesta fall som inomhus (såvida de inte utgör en öppen byggnad)

Fick du hjälp av informationen på sidan?