Fasadnyckelskåp / inhängnad tomt

För att räddningstjänsten enkelt ska tillgång till de områden som skyddas av brandlarm behövs tillgång till nycklar, tag, etc.

Fasadnyckelsskåp

Dessa nycklar ska normalt förvaras i ett fasadnyckelskåp (andra möjligheter finns, se nedan). Fasadnyckelskåpen ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren med undantag för då räddningstjänsten tar ut nycklarna ur fasadnyckelskåpet (vid insats). Då ansvarar räddningstjänsten för nycklarna. Följande gäller för fasadnyckelskåpen.

 • Fasadnyckelskåp ska placeras i nära anslutning till brandlarmscentral/brandförsvarstablå.
 • Vid fasadnyckelskåp ska blixtljus placeras.
 • Fasadnyckelskåp ska placeras på 1,6 till 1,8 meters höjd över marken.
 • Nyckelskåpet ska kunna fungera med räddningstjänstens nyckelsystem för intelligenta nycklar. För möjliga lösningar kontakta oss enligt uppgifter nedan.
 • Låscylinder samt nycklar erhålles (köps) via Swedlocks webportal.
 • Eventuell larmsignal från fasadnyckelskåp ska larmas på egen larmkanal till SOS och ska vara utförd så att det är möjligt att placera tillbaka nyckel i nyckelskåpet efter återställt larm.

Inhägnad tomt

Då tomten är inhägnad (grind, bom, etc.) behöver räddningstjänsten ges möjlighet att vid larm komma in på tomten. Dessa nycklar ska förvaras i en nyckelcylinder eller dylikt. Nyckelcylindern ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren med undantag för då räddningstjänsten tar ut nycklarna ur nyckelcylindern (vid insats) då ansvarar räddningstjänsten för nycklarna. Följande gäller för nyckelcylindrar och hänglås.

 • Nyckeltub ska monteras i grindstolpe, där nyckel till grinden placeras.
 • Nyckelskåpet ska kunna fungera med räddningstjänstens nyckelsystem för intelligenta nycklar. För möjliga lösningar kontakta oss enligt uppgifter nedan.
 • Låscylinder samt nycklar erhålles (köps) via Swedlocks webportal.
 • Grind med el-slutbleck ska låsas upp vid utlöst automatiskt brandlarm. Motorgrindar öppnas med fördel helt (står öppna vid RSNVs framkomst) vid utlöst brandlarm.
 • Elstängsel ska bli strömlöst vid utlöst automatiskt brandlarm.
 • Hänglås till exempelvis bommar med RSNV cylinder erhålles (köps) via Swedlocks webportal.

Övergången till ett låssystem med intelligenta nycklar innebär även andra möjligheter än ovan. Exempelvis behövs inte ett yttre fasadnyckelskåp om RSNVs intelligenta låscylinder sätts i ytterdörr till byggnaden. Då kan nycklar till de larmade lokalerna inne i byggnaden placeras i ett nyckelskåp inne i byggnaden. För mer information angående dessa möjligheter kontakta nedanstående.

Fick du hjälp av informationen på sidan?