Farlig verksamhet

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Bor du intill en sådan verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i SEVESO-direktivet får du en folder hem i brevlådan. För de mindre anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i SEVESO-direktivet finns informationen samlad på denna sida.  Du hittar information om de olika anläggningarna genom att klicka på olika länkarna nedan.

Läs här om du vill veta mer om vad SEVESO-direktivet innebär. (MSB:s hemsida)

Information om senaste datum för tillsynsbesök finns här (Länsstyrelsens hemsida).

Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar

Anläggningar

Anläggningar klassade på den högre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Anläggningar klassade på den lägre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Farliga anläggningar, klassade av Länsstyrelsen

VMA

Vid större händelser som kan påverka utanför företagen aktiveras Viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Läs mer om VMA – viktigt meddelande till allmänheten. 

Interna gaslarm

Dessutom finns det verksamheter med interna gaslarm som kan höras i den södra delen av Helsingborg. Det interna gaslarmet är till för att varna personer inom det egna fabriksområdet. De interna gaslarmen kontrolleras regelbundet enligt nedan.

  • Kemira Kemi AB – varje måndag klockan 10:00
  • Unilever Bestfoods – varje måndag klockan 10:15
  • Solenis – 4 gånger per år i samband med VMA

Fick du hjälp av informationen på sidan?