Farlig verksamhet

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Bor du intill en sådan verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i SEVESO-direktivet får du en folder hem i brevlådan. För de mindre anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i SEVESO-direktivet finns informationen samlad på denna sida.  Du hittar information om de olika anläggningarna genom att klicka på olika länkarna nedan.

Läs här om du vill veta mer om vad SEVESO-direktivet innebär. (MSB:s hemsida)

Information om senaste datum för tillsynsbesök finns här (Länsstyrelsens hemsida).

Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar

Anläggningar

Anläggningar klassade på den högre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Anläggningar klassade på den lägre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Farliga anläggningar, klassade av Länsstyrelsen

VMA

Vid större händelser som kan påverka utanför företagen aktiveras Viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Läs mer om VMA – viktigt meddelande till allmänheten. 

Interna gaslarm

Dessutom finns det verksamheter med interna gaslarm som kan höras i den södra delen av Helsingborg. Det interna gaslarmet är till för att varna personer inom det egna fabriksområdet. De interna gaslarmen kontrolleras regelbundet enligt nedan.

 • Kemira Kemi AB – varje måndag klockan 10:00
 • Unilever Bestfoods – varje måndag klockan 10:15
 • Solenis – 4 gånger per år i samband med VMA

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till:

 • Räddningstjänsten Skåne Nordväst telefon 010-219 00 00, info@rsnv.se
 • Kemira Kemi AB, kemirakemi@kemira.com
 • Oljehamnen Preem AB, jan.svensson@preem.se
 • Oljehamnen Nordic Storage AB, malmo@nordicstorage.se
 • Oljehamnen Logicator AB, 08-732 53 53
 • Solenis, solenishelsingborg@solenis.com
 • Invivo Trade AB, Ingela Bertham, Stefan Rasmusson, 0431-539 31
 • LMI AB, 042 – 29 20 05
 • McNeil AB, Jody Lodge, 042-28 80 00
 • PostNord TPL, Håkan Lindberg, 010-437 60 00
 • SouthCoat AB, Ferenc Kovacs, 070-53 89 810
 • Skanska Asfalt och Betong AB, camilla.sarin@skanska.se, 010-448 48 91, 072-221 17 45
 • Johanssons ballast AB, Tel: 0435-32126
 • Trafikverket, Rangerbangården, säkerhetssamordnare 010-123 41 87
 • Frigoscandia, Niklas Kestrup 070-867 90 19

Fick du hjälp av informationen på sidan?